Układ wydechowy jest to zestaw urządzeń mających na celu odprowadzenie spalin z silnika. Dodatkowo służy on również zmniejszeniu poziomu hałasu, który powstaje wskutek wytworzenia mocy w jednostce napędowej. Układ wydechowy zbudowany jest głównie z tłumika, którego zadaniem jest pochłanianie hałasu z silnika, kolektora wydechowego dzięki któremu gromadzone są gazy spalinowe oraz katalizatora. Zadaniem tego ostatniego jest neutralizowanie spalin, które wydostają się z układu wydechowego na zewnątrz za pomocą rury wydechowej.

Oznaki uszkodzenia układu wydechowego

Najpowszechniejszym objawem usterki zepsucia jednego z elementów układu wydechowego jest specyficzny dźwięk przypominający furczenie. Często też zdarza się sytuacja, w której poszczególne elementy układu po prostu się odczepiają i wiszą pod podwoziem. Wtedy na pewno usłyszymy dźwięk ciągnięcia go po jezdni, bądź po prostu nam odpadnie. Może również się okazać, że będąc w kabinie zaczniemy odczuwać wzmagający się zapach spalin.

Konsekwencje ignorowania usterek układu wydechowego?

Niesprawny układ wydechowy może przede wszystkim skutkować zwiększeniem zanieczyszczeń w wydalanym gazie, co z kolei wpływa negatywnie na środowisko. Dodatkowo w przypadku zatrzymania przez policję lub inspekcję transportu drogowego oraz badaniu poziomu zanieczyszczeń możemy spodziewać się dość dużego mandatu. Jeśli natomiast zaczniemy odczuwać wzmagającą się woń spalin należy niezwłocznie zatrzymać pojazd, gdyż grozi to otruciem gazami. Dlatego też w przypadku usterek tak ważna jest naprawa układów wydechowych.

Masz problem z układem wydechowym?